Betingelser

Aldersgrense for medlemskap er 16 år. Gjelder også Drop-in. Man kan bli medlem det året man fylles 16 år, i samtykke med foreldre.


Oppsigelse

NB. SKRIFTLIG OPPSIGELSE GJELDER: (gjelder ikke kortidsavtaler som ukeskort eller 1 mnd). 

Ønsker du å stanse eller fryse din avtale kan du gjøre det via "kontakt" på vår hjemmeside, eller via vår e-post: kontakt@trimkirkenes.no.

Mottar du ikke svar på din oppsigelse innen 1 uke: ta kontakt på nytt. Oppsigelse er ikke gyldig før den er bekreftet registrert. Oppsigelsesdato settes alltid til dato oppsigelsen er sendt pr epost eller brev.

OPPSIGELSESTID: Siste avdrag å betale forfaller samme mnd. vi mottar din oppsigelse.

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettside levert av ibooking.no