Antidoping - forebyggende  - testing

Trim Kirkenes har et formelt samarbeid med Antidoping Norge. Gjennom dette samarbeidet og programmet ønsker vi å forebygge bruk og misbruk av alt som kommer under det vi tenker som dopingsmidler. Herunder også å forebygge salg og distrubisjon av disse stoffene. Vi ønsker å nå ut med dokumentert fakta og korrekt informasjon om konsekvensene ved bruk og salg av dopingsmidler.

Vår holdning skal være tydelig og medlemmer som  bruker dopingmidler skal vite over at de ikke er ønsket i vårt miljø.

BRUK AV DOPINGMIDLER ER HELSESKADELIG! .

BRUK, BESITTELSE OG SALG AV DOPINGMIDLER ER OGSÅ FORBUDT OG STRAFFES/SIDESTILLES MED BESITTELSE OG SALG AV ANNEN NARKOTIKA. Dette bør en ta inn over seg før en befatter seg med doping.

Som medlem av Trim Kirkenes må du skrive under vår antidopingsavtale!

Alle våre medlemmer som 16-18 år vil få tilbud om samtale om vår antidopingsprofil !

FOREBYGGENDE - KORREKT FAKTA OM DOPING - SAMTALER - TESTER

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettside levert av ibooking.no