Parkering

Vi har gode muligheter for gratis parkering i umiddelbar nærhet til våre lokaler.

Hvor kan du parkere:

  • Langs vårt lokale forbi Arctic Glass helt bort til gjerdet mot vår nabo.
  • Langs gjerdet til Kirkegården
  • Parkeringsplassen ved politistasjonen
  • Nav-bygget (ettermiddag).
  • Parkeringsplassen ved torget.

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettside levert av ibooking.no